Bảng báo giá


Bảng Giá Ngày 1-1-2018

 

CPU Box

Giá

BH

1

Celeron  G3930 Kabylake 2M Cache (2.9Ghz)

 

36 T

2

Pentium G4400 Skylake (3.3Ghz)

 

36 T

3

Pentium G4560 kabylake - 3M Cache (3.5Ghz)

 

36 T

4

Pentium G4600 Skylake - 3M Cache (3.6Ghz)

 

36 T

5

Core I3 - 6100 (3.7Ghz)

 

36 T

6

Core I3 - 7100 (3M Cache, 3.9Ghz)

 

36 T

7

Core I3 - 8100 (6MCache, 3.6Ghz) - Coffer lake

 

36 T

8

Core I5 - 6400 (2.7Ghz)

 

36 T

9

Core I5 - 7400 Kabylake (6M Cache, up to 3.5Ghz)

 

36 T

10

Core I5 - 7500 Kabylake (6M Cache, up to 3.8Ghz)

 

36 T

11

Core I5 - 7600 Kabylake (6M Cache, up to 4.1Ghz)

 

36 T

12

Core I5 - 8400 (9M Cache, up to 4.0Ghz) - Coffer lake

 

36 T

13

Core I7 - 7700 (3.6Ghz)  Kabylake

 

36 T

 

CPU Tray

1

Intel Core i5 - 4460  + Fan

 

36 T

2

Intel Pentum G3930 + Fan

 

36 T

3

Intel Pentum G4400 + Fan

 

36 T

4

Intel Pentum G4560 + Fan  

 

36 T

5

Intel Pentum G4600 + Fan  

 

36 T

6

Intel Core I3 - 6100  + Fan

 

36 T

7

Intel Core I3 - 7100  + Fan  

 

36 T

8

Intel Core I5 - 6400  + Fan

 

36 T

9

Intel Core I5 - 6500  + Fan  

 

36 T

10

Intel Core I5 - 7400  + Fan

 

36 T

11

Intel Core I5 - 7500  + Fan  

 

36 T

12

Intel Core I7 - 7700  + Fan  

 

36 T

 

Main

1

Main Giga H81M - DS2 

 

36 T

3

Main Giga H110M - DS2 Ddr4

 

36 T

4

Main Giga H110M - S2PV  Ddr4

 

36 T

5

Main Asus H81 M-K

 

36 T

6

Main Asus H81 M-P

 

36 T

7

Main Asus H110 M-E

 

36 T

8

Main Asus H110 M-K

 

36 T

9

Main Asus H110 M-E-DDR4

 

36 T

10

Main Asus Prime H110M - P

 

36 T

 

Ram

1

Ram Kingmax 2/1600

 

36 T

2

Ram kingmax 4/1600

 

36 T

3

Ram Kingmax 4/2400

 

36 T

4

Ram Kingmax 8/2400

 

36 T

5

Ram Kington 4/2133

 

36 T

6

Ram Kington 4/2133

 

36 T

7

Ram Crucial 4/2400

 

 

 

LCD

1

LCD Dell 18.5" E1916HV - LED

 

 

2

LCD Dell 19.5" E2016HV HD - LED 

 

 

3

LCD Dell 19.5" E2016H HD - LED, Display Port

 

 

4

LCD Dell 21.5" E2216HV HD - LED

 

 

5

LCD LG 19.5" 20MP48A - P -  IPS  

 

 

6

LCD LG 21.5" 22M47D - LED

 

 

7

LCD Ssung 18.5" LS19F350HNEXXV

 

 

8

LCD Ssung 18.5" LS19F355HNEXXV

 

 

9

LCD Ssung 19.5" LS20D300NHMXV

 

 

10

LCD Ssung 21.5" LS22F350FHEXXV

 

 

 

DVD

1

DVD RW    ASUS          SATA        TRAY - 24D5MT(24X)

 

 

2

DVD RW    ASUS  08D2S-U(8X)  - Gắn ngoài

 

 

3

DVD RW    ASUS  08U7M-U (8X) - Gắn ngoài

 

 

4

DVD ROM   LITON         SATA        TRAY